Magunkról

Élhetőbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület

8921 Zalaszentiván Margaréta u. 29.

adószám: 18969283-1-20

email: info@ezke.hu

 

Az egyesület célja: Zalaszentiván község fejlődésének elősegítése, a faluban élők életkörülményeinek javítása, a faluban élő munkanélküliek helyi munkalehetőségei biztosításának segítése, a foglalkoztatottak munkakultúrájának fejlesztése, továbbá a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.

A rendszeres sportolás, testedzés, felüdül és biztosítása, ilyen igények felkeltése, a sportolás lehetőségének biztosítása, továbbá a jelentkező sportigények felkarolása, segítése, az ifjúság sportszeretetre nevelése, valamint az egészségmegőrzés.  Lehetővé leszi tagjai rendszeres sporttaI kapcsolatos szabadidős tevékenységét, tréningprogramokat, versenyeket, fellépéseket szervez.

Az idegenforgalom fellendítésének támogatása, a kultúra ápolása, hagyományőrzés, továbbá a családok időskorúak segítése. Szervezi a tagok és a térség kulturális, sport és közösségi életét, szabadidős programjait.

Óvja a kulturális és épített örökségeit, segíti a családokat, időskorúakat és a szociális feladatok ellátására részfeladatot vállal. Támogatókat keres az egyesület munkájához, céljai megvalósításához.

A környezeti nevelés segítése, a környezettudatos gondolkodás széleskörű elterjesztése. A természet értékeinek megismertetése és védelme.  A környezet védelmének és a természet védelmének fokozott nyomon követése, programokkal, képzésekkel, szakértők közreműködésével.

Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek jobb kihasználása. a lakosság kultúra iránti igényének fokozása érdekében képzési, felnőttképzési programok szervezése. Határon átnyúló nemzetközi kapcsolatok kiépítése az egymás közösségeik megismerése céljából. A településen, illetve a tágabb térségben működő civilekkel történő kapcsolatépítés és ápolás. közös rendezvények szervezése.

A nyilvánosság biztosítása a tevékenység rnegismertetése és ismeretterjesztési céllal marketing, reklám és kiadványkészítés.  Kiadványok és oktatási segédanyagok készítése és terjesztése. Az élhetőbb település érdekében alap művészeti tevékenységek (dalkörök, tánccsoportok) összefogása, amelyek egybetartása a hagyományőrzést is szolgálja.  Általános közművelődési programok, rendezvények szervezése a helyi közösségek belső kohéziójának erősítése. Forrásszerzés.

A parlagfű elleni védekezés, mint egészséget károsító, allergiás betegséget okozó veszélyes gyomnövény terjedésének visszaszorítása, az átlagosnál magasabb fertőzöttségi szint csökkentése így a betegségek megelőzése.